החברה גייסה במסגרת השלב המוסדי כ-285 מיליון ש"ח

המכרז המוסדי של סדרת אג"ח חדשה (סדרה 21) ננעל בריבית של 1.8%, בהשוואה לריבית מקסימלית בשיעור של כ-2.7% שהציעה החברה למשקיעים

תומר כץ, סמנכ"ל השקעות ופיתוח עסקי של הכשרת הישוב: "הביקושים הגבוהים במכרז המוסדי, ביניהם הגופים המוסדיים המובילים בישראל, לצד שיעור הריבית הנמוכה שנקבעה, משקפים את הבעת האמון של המשקיעים בהכשרת הישוב ובהנהלתה, ואנו מודים על כך. הגיוס הנוכחי יביא לחסכון משמעותי בהוצאות המימון של החברה ומצטרף לשורה של מהלכים שביצענו בשנים האחרונות, להקטנת הוצאות המימון, להגדלת הגמישות הפיננסית ולחיזוק מבנה ההון של החברה. אני מאמין כי המשך יישום האסטרטגיה הפיננסית לצד פיתוח מנועי הצמיחה המשמעותיים של החברה בשנים הקרובות ימשיכו להביא ערך משמעותי לבעלי החוב ובעלי ההון של החברה".

חברת הכשרת הישוב השלימה בהצלחה רבה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב של סדרה חדשה (סדרה 21) עם ביקושי יתר של פי 4 מסכום הגיוס המקורי. בתכניתה המקורית, ביקשה החברה לגייס סכום של כ-280 מיליון ש"ח בשלב המוסדי של ההנפקה, בעוד שבפועל נרשמו בהנפקה ביקושים גבוהים בהרבה, שהסתכמו ביותר ממיליארד ש"ח. החברה בחרה לגייס בשלב המוסדי כ-285 מיליון ש"ח, כאשר השלב הציבורי מתוכנן להתקיים בימים הקרובים.

בנוסף, בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו, נקבע שיעור הריבית בשלב המוסדי על רמה של כ-1.8%, בהשוואה לריבית מקסימלית בשיעור שנתי של כ-2.7%, שהוצעה למשקיעים.

אגרות החוב מסדרה 21 צמודות למדד המחירים לצרכן, מובטחות בשעבוד שני על קניון שבעת הכוכבים בהרצליה, ומדורגות על ידי מעלות S&P בדירוג של ´ilA-´ עם אופק יציב. מח"מ הסדרה הינו כ-8 שנים.
יצוין, כי קניון שבעת הכוכבים עבר בשנים האחרונות תהליכי השבחה משמעותיים, שווי הקניון עומד כיום על כ-1.05 מיליארד ש"ח. הקניון מניב NOI שנתי בסך של כ-74 מיליון ש"ח. התמורה שתגויס בהנפקה הנוכחית תשמש בעיקרה להחלפת חוב קיים בסך של כ-247 מיליון ש"ח.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי. – חיתום והנפקות בע"מ, רוסאריו שירותי חיתום (א.ש.) בע"מ, איפקס הנפקות בע"מ, ברק קפיטל חיתום בע"מ, מנורה מבטחים חיתום וניהול בע"מ, ענבר הנפקות ופיננסים בע"מ, אגוז הנפקות ופיננסים בע"מ ויוניק הפצה ופיננסים בע"מ. יועץ ההנפקה הינו יוחי קורמן.
מנורה מביעה אמון בהכשרת הישוב- הגיעה לאחזקה של כ-5.59% ממניות הכשרת הישוב

כחודשיים לאחר כניסתה למדד ת"א 90, במסגרת עדכון המדדים, דיווחה קבוצת הכשרת הישוב כי מנורה מבטחים הפכה לבעלת עניין בחברה.  קבוצת מנורה מבטחים הגיעה לאחזקה בכ-5.59% ממניות ההון של הכשרת היישוב שהן כ-2.8% מזכויות ההצבעה בחברה, לאחר שעל פי דיווח שמסרה מנורה לחברה, רכשה אתמול מניות בבורסה בסכום כולל של כ- 11 מיליון ש"ח.

כמו-כן, מחזיקה קבוצת מנורה מבטחים באגרות חוב (סדרה 20) שהונפקו ע"י הכשרת הישוב בסכום של כ-26 מיליון שקל ע.נ.

הכשרת הישוב נסחרת כיום לפי שווי שוק של כ-960 מיליון שקל, לאחר שעלתה מתחילת 2017 ב-72% למחיר של כ-34 שקל למניה.
מעלות S&P מביעה אמון בהכשרת הישוב: העלתה את דירוג החברה ל- ´-ilA´ בעקבות המשך השיפור בפרופיל הפיננסי

"הכשרת הישוב בישראל השלימה בשנים האחרונות מספר פעולות ששיפרו את יחסי הכיסוי והמינוף. בשנתיים הקרובות צפוי המשך שיפור הדרגתי ביחסי הכיסוי בהמשך לביצוע פעולות להגדלת ה-EBITDA וליציבות בהוצאות המימון"

מעלות מציינת כי עם יישום תכניתה העסקית של החברה, נראה שיפור נוסף במיצובה הפיננסי של החברה.


חברת דירוג האשראי מעלות S&P העלתה את הדירוג של חברת הכשרת הישוב מ-´+ilBBB´ ל-´-ilA´ עם תחזית יציבה. ההעלאה הינה הודות למספר פעולות שביצעה החברה בשנים האחרונות, שהובילו לשיפור מתמשך בפרופיל הסיכון הפיננסי כמתבטא בשיפור ביחסי הכיסוי והמינוף, כגון: הגדלת ה-NOI בנכסים המניבים המרכזיים בישראל ופולין, הקטנת הוצאות ההנהלה, מכירת נכסים והקטנת המינוף, מכירת נכסים שסיימו את תהליך ההשבחה ואינם בליבת העסקים והמשך השבחת נכסי החברה בישראל שיגדילו את בסיס ההון.

עוד מציינים במעלות S&P כי החברה ביצעה פעולות שהביאו להגדלת תזרימי מזומנים ובהם: מכירת דירות בפולין ומכירת מספר קרקעות היסטוריות במחירי שוק. בנוסף, ביצעה הכשרת הישוב בשנים האחרונות מימון מחדש של הלוואות יקרות בהיקף של למעלה מ-1.5 מיליארד שקל אשר הביא להקטנת הוצאות המימון.

כתוצאה מפעולות אלה, מעריכים במעלות S&P, כי ככל שהחברה תמשיך ותיישם את תכניתה העסקית להמשיך ולבצע פעולות דומות, נראה שיפור נוסף במיצובה הפיננסי. עוד מעריכים, כי בשנתיים הקרובות צפוי המשך שיפור הדרגתי ביחסי הכיסוי בהמשך לביצוע פעולות להגדלת ה-EBITDA וליציבות בהוצאות המימון. בנוסף, צפוי המשך שיפור הדרגתי ביחסי המינוף לאור פעולות החברה לייצוב רמת החוב ולהגדלת בסיס ההון.

עוד ציינה מעלות S&P בשיקוליה, כי "הדירוג מושפע לחיוב מאימוץ מוצלח של מדיניות פיננסית המחויבת לשמירה על שיעור המינוף הנוכחי. תחזית הדירוג היציבה משקפת את ציפיותינו ליציבות ביחסים הפיננסיים ובפרופיל הסיכון העסקי בשנה הקרובה. מדיניות החברה של שמירה על יתרות מזומנים גבוהות לאורך זמן תורמות לגמישות הפיננסית שלה. כמו כן, לחברה גמישות פיננסית נוספת עקב היקף הקרקעות הרב בבעלותה בישראל, שחלקן ממומש בכל שנה על פי האסטרטגיה העסקית".