במסגרת תחום היזום והבנייה עוסקת הכשרת הישוב בפרויקטים להקמת שטחי מסחר, משרדים ומגורים. בידי החברה הידע, האמצעים והיכולת לטפל בפרויקט בניה על כל שלביו, החל מאיתורו ובדיקת כדאיות ההשקעה בו, דרך רכישת הקרקע, השגת הרישיונות הנחוצים וניהול הפרויקט - ועד השלמתו ושיווקו ללקוח.
שמה הטוב של החברה, אמינותה, המומחיות שלה הן בתכנון והן בביצוע - פותחים בפניה שערים בכל מקום שבו היא מבקשת לתקוע יתד.
כיום פרושה רשת היזמות של הקבוצה בישראל, בפולין וברומניה.
בישראל פועלת הכשרת הישוב בכל רחבי הארץ ובעיקר במרכזה. היא אינה מחזיקה בבעלותה אמצעי בנייה אלא מתקשרת לצורך ביצוע הפרויקטים עם חברות קבלניות מובילות ובעלות מוניטין.