חיפה חוף שמן אלביט
חוף שמן ממוקם בצפון מזרח העיר חיפה ומאופיין במבני תעשייה ותיקים בני 1-3 קומות, לצד מספר בנייני משרדים.
בית אלביט הינו מבנה תעשיה בן 3 קומות וקומת מרתף בשטח כולל של כ-7,400 מ"ר, הממוקם ברחוב הרץ הינריך 3, באזור תעשייה חוף שמן, חיפה.
בנוסף על בית אלביט, בבעלות החברה שטחי ומבני תעשייה בשטח כולל של כ-15,000 מ"ר המיועדים למסחר ולתעשייה.