נכס מניב ביפו התחיה 14
מבנה מלאכה ותעשיה קלה בשטח בנוי של 9,636 מ"ר, ברח´ התחייה 14 בתל אביב–יפו.
הבניין בן 3 קומות והוא מחולק ליחידות שונות המשמשות לתעשייה זעירה ומלאכה. סביב המבנה שטחים פתוחים סלולים אספלט, המשמשים לחניה חופשית של כלי רכב.
הפרויקט המתוכנן בעתיד כולל שני מגדלי מגורים מעל קומת מסחר בהיקף כולל של כ-25,000 מ"ר.