נכס מניב במגדלות יפו
מגדל משרדים בן 8 קומות, 2 קומות מסחר, מרתף מסחרי וחניון מקורה בחלקו, הממוקם בשדרות ירושלים 57.
שטח יחידות המסחר אשר בבעלות החברה הינו 1,282 מ"ר.