נכס מניב בירושלים הילל 12-16
יחידות מסחר ומשרדים ב-3 בניינים , בשטח כולל של 2,118 מ"ר.
כל אחד משלושת הבניינים הינו בניין בן 4 קומות משרדים מעל קומת מרתף ומעל קומת קרקע מסחרית