פארק לוגיסטי בחו״ל
קבוצת MLP הינה הבעלים של שטחים נוספים המיועדים להקמה של  של פארקים לוגיסיטיים בפולין, ברומניה ובגרמניה. היקף השטחים הנוספים המיועדים להשכרה ו/או בשלבי פיתוח מסתכם במעל ל- 320,000 מ"ר.
לפירוט אודות הפארקים השונים ראה באתר קבוצת MLP
לאתר MLP