צפריר הולצבלט

צפריר הולצבלט

דירקטור חיצוני
הצטרף לדירקטוריון בשנת 2019.
בעל תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן, רו"ח מוסמך.
עוסק במתן שירותי ניהול וייעוץ ודירקטור בחברות.