מנשה ארנון

מנשה ארנון

דירקטור חיצוני
הצטרף לדירקטוריון החברה בשנת 2011.
בעל תואר בוגר בראיית חשבון וכלכלה משלוחת האוניברסיטה העברית בתל אביב.