רוית נמרודי

רוית נמרודי

חברת דירקטוריון
הצטרפה לדירקטוריון החברה בשנת 2007.
עורכת דין, בעלת תואר בוגר במשפטים מהקריה האקדמית אונו.