גילי כהן

גילי כהן

חבר דירקטוריון
הצטרף לדירקטוריון בשנת 2012.
בעל תואר בוגר בכלכלה וגיאוגרפיה ותואר מוסמך במנהל עסקים, שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
מכהן כדירקטור בחברות שונות.