חן לבון

חן לבון

חבר דירקטוריון
הצטרף לדירקטוריון החברה בשנת 2009.
מכהן כדירקטור בחברות בקבוצת הכשרת הישוב החל משנת 2001.
בעל תואר ראשון ושני בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת בן גוריון.
רואה חשבון מוסמך בעל משרד רואי חשבון פרטי מאז 1991.