חיה מנע

חיה מנע

חברת דירקטוריון
הצטרפה לדירקטוריון בשנת 2013.
בעלת תואר בוגר במשפטים מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים.
עורכת דין ומגשרת במשרד עו"ד פרטי.