עופר נמרודי

עופר נמרודי

חבר דירקטוריון ומנכ"ל החברה. מבעלי השליטה בחברה.
הצטרף לקבוצה בשנת 1988.

בעל תואר בוגר במשפטים בהצטיינות מאוניברסיטת תל אביב, בעל תואר מוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת הרווארד.
דירקטור ברוב החברות-הבנות של הקבוצה.
כיהן כיו"ר הדירקטוריון בשנים 2008-2006, כיהן כעורך ראשי של עיתון "מעריב" בשנים 1998-1992.