שמשון מרפוגל

שמשון מרפוגל

משנה למנכ"ל
הצטרף לחברה בשנת 1985. חבר ועדת השקעות, יו"ר דירקטוריון ודירקטור בחברות בנות של התאגיד.
בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר שני במינהל עסקים, שניהם מן האוניברסיטה העברית.