שמשון מרפוגל

שמשון מרפוגל

משנה למנכ"ל
הצטרף לחברה בשנת 1985. חבר ועדת השקעות, יו"ר דירקטוריון או דירקטור בחברות בנות בקבוצה.
בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר שני במינהל עסקים, שניהם מן האוניברסיטה העברית.