במסגרת תחום היזום והבנייה עוסקת הכשרת הישוב בפרויקטים להקמת שטחי מסחר, משרדים ומגורים. בידי החברה הידע, האמצעים והיכולת לטפל בפרויקט בניה על כל שלביו, החל מאיתורו ובדיקת כדאיות ההשקעה בו, דרך רכישת הקרקע, השגת הרישיונות הנחוצים וניהול הפרויקט - ועד השלמתו ושיווקו ללקוח.
כיום פועלת החברה בעיקר בישראל, בפולין וברומניה.
בישראל פועלת הכשרת הישוב בכל רחבי הארץ ובעיקר במרכזה. היא אינה מחזיקה בבעלותה אמצעי בנייה אלא מתקשרת לצורך ביצוע הפרויקטים עם חברות קבלניות מובילות ובעלות מוניטין.
בנוסף, הכשרת הישוב פועלת באמצעות חברות בנות, בתחום ההתחדשות העירונית ומובילה פרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א 38.