Aura Mokatov- ורשה


החברה רכשה קרקע ברובע מוקטוב בוורשה, המיועד לבניית פרוייקט למגורים, שייבנה בשני שלבים.
הפרויקט צפוי לכלול 367 יחידות דיור בשטח כולל של כ-19,000 מ"ר ושטח מסחרי של 100 מ"ר. השלמת הפרויקט צפויה בסוף שנת 2024.

לאתר הפרויקט
פרוייקט יזמות בורשה פולין AURA MOKATOV