Aura Sky - ורשה

הכשרת הישוב רכשה שטח של כ 10.5 דונם ברובע פרגה בורשה הפרוייקט כולל כ- 581 דירות בשטח עיקרי של כ-36,000 מ"ר וכ-4,000 מ"ר שטחי מסחר.

בניית השלב הראשון (A) של מגדל בן 26 קומות, הכולל 361 יחידות דיור הסתיימה בסוף שנת 2017. בניית השלב השני (B) של מגדל בן 11 קומות, הכולל 220 דירות, הסתיימה בתחילת 2020. החברה מכרה את כל היחידות בפרויקט.


פרוייקט יזמות בורשה פולין AURA SKY