Aura Sky - ורשה

הכשרת הישוב רכשה שטח של כ 10.5 דונם ברובע פרגה בורשה הפרוייקט כולל כ- 575 דירות בשטח עיקרי של כ-36,000 מ"ר וכ-4,000 מ"ר שטחי מסחר.

בניית השלב הראשון (A) של מגדל בן 26 קומות, הכולל 361 יחידות דיור הסתיימה בסוף שנת 2017. בניית השלב השני (B) של מגדל בן 11 קומות, הכולל 220 דירות, צפויה להסתיים בתחילת 2020. נכון לסוף 2018 החברה מכרה מעל 400 יחידות דיור בפרוייקט.

לאתר הפרויקט
פרוייקט יזמות בורשה פולין AURA SKY