Estic Park - בוקרשט

ברומניה, ברובע פנטה לימון שבבוקרשט הבירה, בונה הקבוצה את שכונת מגורים בשם "Estic Park", שתכלול 1,500 יחידות דיור ושטח מסחרי.
הבניה, המחולקת לארבעה שלבים, החלה בסוף 2015. השלב הראשון של הבנייה, הכולל 125 יחידות דיור, הסתיים. בניית השלב השני, הכולל 125 יחידות דיור החלה וצפויה להסתיים בסוף 2019.

לאתר הפרוייקט
פרוייקט יזמות בבוקרשט  estic park