Jackob Park - בוקרשט

ברומניה, ברובע פנטה לימון שבבוקרשט הבירה, בונה הקבוצה את שכונת המגורים בשם "Jackob Park", שתכלול מעל 1,500 יחידות דיור ושטח מסחרי.
הבניה, המחולקת לחמישה שלבים, החלה בסוף 2015. השלבים הראשון והשני של הבנייה, הכוללים 250 יחידות דיור, הסתיימו. עד כה מכרה החברה כ- 200 יחידות דיור.

לאתר הפרוייקט
פרוייקט יזמות בבוקרשט  estic park