פרוייקט יזמות בבני ברק, קמפוס הכשרת הישוב
הכשרת הישוב מקדמת פרוייקט לבניית מתחם בשימושים מעורבים של משרדים, מסחר, מרפאות ומרכז גריאטרי על קרקע בבעלותה.
המתחם המתוכנן כולל שלושה מגדלים:
בניין A- שטח של כ- 57,000 מ"ר המיועדים למשרדים (כ- 40 קומות), מתוכו 12,500 מ"ר בבעלות הכשרת הישוב, המהווים כ- 21% משטחי המשרדים וכ- 1,800 מ"ר שטח מסחרי. יתרת שטחי המשרדים נמכרו לקבוצת רכישה. בנייתו של הבניין החלה והיא צפויה להסתיים במהלך 2019. נכון לסוף 2018 החברה שיווקה 30% משטחי המשרדים בבעלותה.
בניין B- שטח של כ-50,000 מ"ר המיועד למרכז גריאטרי, שצפוי לכלול כ- 1,000 מיטות במרכז הגריאטרי וכ-14,000 מ"ר למרפאות ושטחי מסחר בשטח שמעל 2,000 מ"ר. חלק החברה בבניין – 100%. בניית המרתפים והחניות של בניין B הושלמה.
בניין C– שטח של כ- 60,000 מ"ר המיועד למשרדים. חלק החברה בבניין כ- 48,500 מ"ר והיתרה תהיה בבעלות עיריית בני ברק. החל שלב הבניה של המרתפים והחניות בבניין C, ובניית המגדל תחל במהלך 2019.
סך שטחי המסחר שבבעלות החברה בשלושת המגדלים מסתכם בכ- 4,000 מ"ר וכ- 730 מקומות חנייה.

מתחם ארגמן ממוקם באזור העסקים החדש של בני ברק, על ציר ז´בוטינסקי ובסמיכות לציר הרכבת הקלה שהוחל בבנייתה. בסמיכות למתחם מתוכנן נתיב נסיעה אשר יחבר את הפרויקט עם כביש גהה ובכך יקנה לו נגישות ישירה לעורקי התחבורה הראשיים. אזור העסקים החדש צפוי להיות אחד ממוקדי התעסוקה הראשיים בגוש דן.

מצגת הפרויקט