פרוייקט יזמות בהרצליה, פאת ים
מגרש בשטח ברוטו של כ-11 דונם על שפת הים בהרצליה פיתוח.
קיימת תב"ע מאושרת לבנייה מלונאית בשטח של כ-7,000 מ"ר (שטח עיקרי), כ-140 חדרים.
הוועדה המחוזית אישרה את שינוי קווי הבניין של המלון, כך שהתב"ע צפויה להיות מועברת להפקדה להתנגדויות, בכפוף לביצוע תיקונים והשלמות כפי שיידרשו.
חלק החברה בקרקע - 50%.