הרצליה - פאת ים

מגרש בשטח ברוטו של כ-11 דונם על שפת הים בהרצליה פיתוח.
קיימת תב"ע מאושרת לבנייה מלונאית בשטח של כ-7,000 מ"ר (שטח עיקרי), כ-140 חדרים.

הוועדה המחוזית אישרה את שינוי קווי הבניין של המלון, כך שהתב"ע צפויה להיות מועברת להפקדה להתנגדויות, בכפוף לביצוע תיקונים והשלמות כפי שיידרשו.

חלק החברה בקרקע - 67%.
פרוייקט יזמות בהרצליה, פאת ים