Aura Vita- פרושקוב

החברה רכשה קרקע בפרושקוב (בסמוך לוורשה), במיועד לבניית פרויקט למגורים, שייבנה בשלושה שלבים. הפרויקט צפוי לכלול 627 יחידות דיור. להערכת החברה השלמת הפרויקט תהא בשנת 2025.

לאתר הפרויקט
פרויקט למגורים פרושקוב aura vita