חיפה - חוף שמן

חוף שמן ממוקם בצפון מזרח העיר חיפה ומאופיין במבני תעשייה ותיקים בני 1-3 קומות, לצד מספר בנייני משרדים.
בבעלות החברה שטחי ומבני תעשייה בשטח כולל של כ-15,000 מ"ר המיועדים למסחר ולתעשייה.
חיפה חוף שמן אלביט