תל אביב - בניין נחלת יצחק

בניין נחלת יצחק ממוקם בפינה הדרום-מערבית של קרן הרחובות נחלת יצחק ועליית הנוער, בשכונת נחלת יצחק, במזרח העיר תל אביב-יפו.
הבניין הינו בניין משרדים בשטח כולל של כ-3,500 מ"ר, ובו שתי קומות מרתף, חניה, קומת קרקע ו-5 קומות טיפוסיות.
רחוב נחלת יצחק הוא הרחוב הראשי בשכונה, ומהווה ציר תנועה מרכזי המחבר את רחוב יגאל אלון ממערב אל רחוב עליית הנוער ממזרח.
נכס מניב בנחלת יצחק