נכס מניב בפתח תקווה - מתחם אורלוב
בניין משרדים בן ארבע קומות וקומת מסחר במפלס הקרקע. המתחם מאופיין בנגישות גבוהה לצירי תנועה ראשיים ולמסלולי תחבורה ציבוריים. בבעלות החברה 1,259 מ"ר של שטח משרדי ומסחרי.