פתח תקווה-מתחם אורלוב

בניין משרדים בן ארבע קומות וקומת מסחר במפלס הקרקע. המתחם מאופיין בנגישות גבוהה לצירי תנועה ראשיים ולמסלולי תחבורה ציבוריים. בבעלות החברה 1,259 מ"ר של שטח משרדי ומסחרי.
נכס מניב בפתח תקווה - מתחם אורלוב