ירושלים - רח´ הלל 12-16

יחידות מסחר ומשרדים ב-3 בניינים , בשטח כולל של כ- 2,000 מ"ר.
כל אחד משלושת הבניינים הינו בניין בן 4 קומות משרדים מעל קומת מרתף ומעל קומת קרקע מסחרית
נכס מניב בירושלים הילל 12-16