קבוצת MLP


(Millenium Logistic Parks) MLP הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בוורשה, ואשר הכשרת הישוב מחזיקה כיום (במישרין ובעקיפין) בכ- 38% ממניותיה.
MLP עוסקת בתחום של פיתוח, השכרה ותפעול שוטף של מרכזים לוגיסטיים ותעשייה קלה, והיא מחזיקה ב-16 פארקים לוגיסטיים בפולין, בגרמניה וברומניה, עליהם בנויים כיום כ- 700,000 מ"ר, עם פוטנציאל לגדול לכ- 1,300,000 מ"ר.


לאתר MLP