קבוצת MLP(Millenium Logistic Parks) MLP הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בוורשה, ואשר הכשרת הישוב מחזיקה כיום (בעקיפין) בכ- 38% ממניותיה.

MLP עוסקת בתחום של פיתוח, השכרה ותפעול שוטף של מרכזים לוגיסטיים ותעשייה קלה, והיא מחזיקה ב-11 פארקים לוגיסטיים בפולין, רומניה וגרמניה.

נכסי MLP ברחבי אירופה כוללים זכויות בניה לכ- 1,000,000 מ"ר, מתוכם כ- 500,000 מ"ר בנויים (שטחים נוספים נמצאים בתהליכי בניה שונים).

לאתר MLP