קבוצת MLP
(Millenium Logistic Parks) MLP
הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בוורשה, ואשר הכשרת הישוב מחזיקה כיום (במישרין ובעקיפין) בכ- 41% ממניותיה.

MLP עוסקת בתחום של פיתוח, השכרה ותפעול שוטף של מרכזים לוגיסטיים ותעשייה קלה, והיא מחזיקה ב-17 פארקים לוגיסטיים בפולין, בגרמניה, ברומניה ובאוסטריה, עליהם בנויים כיום כ- 736,000 מ"ר, עם פוטנציאל לגדול לכ- 1,380,000 מ"ר. MLP החלה בהקמת מתקנים פוטו-וולטאיים PV על גגות הנכסים בפולין ובוחנת היתכנות הרחבה בפולין ומדינות נוספות.


לאתר MLP